Kredsformænd i Nordvestjylland Afdeling:

Holstebro (og Ørnhøj - Grønbjerg)
www.holstebro.haven.dk 

Hanne Marie Halgaard, Gammelbyvej 3, Mejrup, 7500 Holstebro
tlf.: 20 91 23 22 - 97 41 03 92
e-mail: hmh@adacon.dk

Karup-Frederiks 

www.karup.haven.dk
Kirsten Andersen, Bøgevej 33, 7470 Karup,
tlf. 24 67 62 56, e-mail: familien@bertel-andersen.dk

Lemvig
www.lemvig.haven.dk

Randi Aillaud, Rønbjerghage 15, 7620 Lemvig,
tlf.: 97 82 12 21, e-mail: aillaud@mail.dk

Maabjerg
www.maabjerg.haven.dk
Henny Sørensen, Kongehøjen 45, 7500 Holstebro,
tlf. 97 42
80 82 e-mail: hks.kongehojen45@c.dk

Morsø
Ingen hjemmeside p.t.
Grethe Esman Larsen, Lillerisvej 15, 7900 Nykøbing Mors,
tlf.
97 72 23 43, e-mail:
gretheesman@gmail.com

Skive
www.skive.haven.dk

Anette Pedersen, Niels Juels Vej 13, Breum, 7870 Roslev,
tlf. 97 57 62 16 - 20 28 62 59, e-mail: anetteoghans@pedersen.mail.dk

Stadil - Vedersø
www.stadilvedersoe.haven.dk
Grethe Opstrup, Holstebrovej 123, 6980 Tim
tlf. 97 33 32 92, e-mail: grethe.opstrup@get2net.dk 

Struer
www.struer.haven.dk

Henning Pedersen, Sarpsborgvej 166, 7600 Struer,
tlf. 97 85 15 82, e-mail: hpstruer@youmail.dk

Tangsø
www.tangso.haven.dk
Birgit Jeppesen, Smørpøtvej 15, 7650 Bøvlingbjerg
tlf. 21 20 50 41, e-mail: b.smorpoth@gmail.com

Thisted
www.thisted.haven.dk

Anne Grethe Damsgaard, Hanstholmvej 61, 7700  Thisted
tlf. 97 92 46 08, e-mail: agdamsgaard@gmail.com

Thy
www.thy.haven.dk
Hanne-Lis Lovmand.,Harring Bro Vej 11, Harring, 7752 Snested
tlf. 40 96 68 18, e-mail: hllovmand@gmail.com

Tim-Torsted
www.timtorsted.haven.dk
Henny Ramskov Pedersen, Østerbyvej 18, 6980 Tim,
tlf. 24 48 41 19, e-mail: kroen@live.dk

Vestjysk
Ingen hjemmseide p.t.

Kirsten Rathkjen, K.L.Aastrups Vej 4, Husby, 6990 Ulfborg,
tlf. 97 49 50 38, e-mail: aavej4@msn.com

Vinderup - Haderup
www.haderup.mono.net
Lillian Jepsen, Bjertparken 81, 7830 Vinderup
tlf.  61 74 79 28 e-mail: grudjepsen@gmail.com

 
 

Lidt teknisk vejledning  (til nybegyndere)

Hvis du peger på hjem- meside adresserne under de enkelte kredse (du ser en hånd med en finger, der peger), og klikker på venstre musetast, så kommer du direkte ind på den pågældende kredses hjemmeside.

Hvis du klikker på en mail adressen, får du den automatisk sat ind i en mail, som du så kan skrive videre på og sende til den pågældende formand.

Nordvestjylland Afdeling v/ Thorvald Jensen, Tlf. 97 10 18 51, E-mail:thorvald@fibermail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net