Velkommen til  formands/inspirationsmøde på Gimsinghoved, Struer 20. april kl. 19

Kære kredsformænd m.fl. i Haveselskabet NVJ afd.
 
 
Torsdag d. 20. april kl. 19mødes vi til formands og inspirationsaften,hvor alle der arbejder med og har interesse for kredsens hjemmeside er særlig velkomne.
 
Håber alle kredse har fået gjort de indledende forberedelser forinden. Det er nu hjælpen er der.
 
Direktør i Haveselskabet Charlotte Garby kommer og viser os, hvordan vi får mest mulig ud af hjemmesiden i alle 3 led.
( kreds – afd. – haveselskab )
  
Alle kredse skal gerne have en bærbar computer med.
( Har man ikke sådan en tingest, så kom alligevel )
 
Bliver der tid, tager vi en runde til inspiration for hinanden, med gode indslag og oplevelser man har haft rundt i kredsene siden sidst.
 
Af hensyn til kaffe og bordplads, vil jeg gerne en uge forinden have en melding om, hvor mange man kommer.

Mvh  Thorvald Jensen
          Afd. formand
         Tlf. 2174 8851  Mail: tj@haveselskabet.dk
Gimsinghoved

Gimsinghoved

Nordvestjylland Afdeling v/ Thorvald Jensen, Tlf. 97 10 18 51, E-mail:thorvald@fibermail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net