Nordvestjylland Afdeling  

Fredag den 12. februar
Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00
Delegeretmøde  i Gimsing Sognegård, Struer

Lørdag den 5. marts 
Udflugt til Gartneriet Spiren og Vejlø Præstegård 
Se program mm. >> HER

Fredag den 8. april
Bestyrelsesmøde

Torsdag den 14. april kl. 19.00
Kredsinspirationsaften (formandsmøde) på Gimsinghoved

Lørdag den 30. april 
Repræsentantskabsmøde Haveselskabet

Søndag dag den 29. maj til lørdag den 4. juni
Rejse til England. Se programmet >> HER 

Søndag den 12. juni
Afdelingsudflugt for bestyrelsesmedlemmer i kredsene. Se programmet >> HER

Torsdag den 15. september kl. 19.00
Efterårssamling (formandsmøde) på Gimsinghoved

Lørdag den 1. oktober
Haveselskabet afholder møde for alle formænd i afdelinger og kredse 
på Vejle Fjord

Fredag den 4. november
Bestyrelsesmøde

Nordvestjylland Afdeling v/ Thorvald Jensen, Tlf. 97 10 18 51, E-mail:thorvald@fibermail.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net